Какви са били законите за КНО преди и сега ..

Законите за притежалите на КНО преди :

Чл. 12 от НК
(1) Не е общественоопасно деянието, което е извършено при неизбежна отбрана за да се защитят от непосредствена противоправно нападение , държавни или обществени интереси. личността или правата на отбраняващия се или на другиго чрез причиняване вреди на нападателя в рамките на необходимите предели .
(2) Превишаване пределите на неизбежна отбрана има, когато защитата явно не съответсва на характера и опасноста на нападението
(3) (Нова - ДВ бр.62 от 1997г. : Решение №9 на КС от 1997г. - ДВ. бр.120 от 1997г. Независимо от характера на опаснотта на защита няма превишаване пределите на неизбежната отбрана ако :
1. нападението е от две или повече лица;
2. нападателят е въоръжен;
3. нападението е извършено чрез проникване с насилие или с взлом в жилище , вилен имот или стопански обект
4. нападението е в моторно, въздухоплавателно , водно превозно средство или подвижен железопътен състав;
5. нападението е извършено нощем
6. нападението не може да бъде отблъснато по друг начин

Само че "някои" хора се уплашиха че така няма да могат да работят тия които им снасят парите редовно (под няма да могат да работат разбирайте че ще ги гръмнат) и го промениха така че ако им убиете златната кокошка от вас пари да вземат .
Законите в момента


Наказателен кодекс - чл. 12:

(1) Не е общественоопасно деянието, което е извършено при неизбежна отбрана - за да се защитят от непосредствено противоправно нападение държавни или обществени интереси, личността или правата на отбраняващия се или на другиго чрез причиняване вреди на нападателя в рамките на необходимите предели.
(2) Превишаване пределите на неизбежната отбрана има, когато защитата явно не съответствува на характера и опасността на нападението.
(3) (Нова - ДВ, бр. 62 от 1997 г.) Независимо от характера и опасността на защитата няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако:
1. (обявена за противоконституционна от КС на РБ - ДВ, бр. 120 от 1997 г.)
2. (обявена за противоконституционна от КС на РБ - ДВ, бр. 120 от 1997 г.)
3. (частично обявена за противоконституционна от КС на РБ - ДВ, бр. 120 от 1997 г.)
нападението е извършено чрез проникване с насилие или с взлом в жилище;
4. (обявена за противоконституционна от КС на РБ - ДВ, бр. 120 от 1997 г.)
5. (обявена за противоконституционна от КС на РБ - ДВ, бр. 120 от 1997 г.)
6. нападението не може да бъде отблъснато по друг начин.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 1982 г., предишна ал. 3, бр. 62 от 1997 г.) Деецът не се наказва, когато извърши деянието при превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако това се дължи на уплаха или смущение.
**************************

Конституционният съд обяви за противоконституционни редица хипотези, при които не би имало превишаване пределите на неизбежната отбрана и които бяха предвидени първоначално в кодекса:
нападението е от две или повече лица;
нападателят е въоръжен;
нападението е извършено чрез проникване с насилие или с взлом във вилен имот или стопански
обект;
нападението е в моторно, въздухоплавателно, водно превозно средствоили подвижен
железопътен състав;
нападението е извършено нощем.

" Деецът не се наказва, когато извърши деянието при превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако това се дължи на уплаха или смущение."
Това е единственото положение което за сега може да ви спаси "гъзъ".Отработвайте го теоретично и събеседвайте с адвокати по цитата и дано никога да не ви се налага подобна ситуация.

Как да си оправим енкодинга на Zen Cart ?

Наскоро инсталирах няколко Online магазина за да тествам как са като опции и възможности . За момента най много ми хареса Zen Cart (+ това че е безплатен) . Единствения проблем който имах е ,че при инсталацията (която е и полу автоматична от типа "само натискаме продължи") някъде ме питало какъв да е енкодинга на базата данни и аз не съм написал нищо . Съответно след инсталацията всичко е наред и магазина си работи но при добавянето на нови продукти и категории , самите имена ги режеше . Примерно продукт "калъф за гсм нокиа 5800" го правеше "кал" . Свалих базата данни и почнах да се чудя как да сменя енкодинга (разбрах че от там е проблема след известно ровене из нета) . Ето как го реших моя проблем с сваляне на базата данни , правене на back up за всеки случай , отваряне на базата с нотепад и search and replace си сменята енкодинка на всичките места , drop на базата която е в сайта и качване на новата база , тест дали всичко е наред и това е .

Какво да правим ако ни откраднат личната карта или паспорта ?

Значи ето как стоят реално нещата ако ви откраднат личната карта или паспорта . Почти във всяко полицейско управление в което докладвате за кражбата ще ви кажат ,че дължите глоба . ТОВА НЕ Е ВЯРНО. Всичко което ви говорят са полицейски своеволия (и мързел най вече) защото ако са загубени документите вината е ваша и те не правят нищо, но ако са откраднати, те са длъжни да започнат разследване като по този начин рано или късно ще остане като неразкрито престъпление и ще остане в статистиката (началниците много трият сол на главата на следователите за тия работи ) . Опитват се да пробутат едни служебни бележки (те са длъжни да издадат служебна бележка дори и при загубени документи) в които пише ,че вие не искате разследване на случая и един вид си признавате че сте си ги загубили а не са ви ги откраднали .
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО КАЖЕТЕ ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА БЕЛЕЖКАТА ЧЕ ИСКАТЕ ДА БЪДЕ НАПИСАНО ЧЕ ЛИЧНАТА ВИ КАРТА / ДОКУМЕНТИ СА ОТКРАДНАТИ . АКО ВИ ОТКАЖАТ ПОДАЙТЕ СИ ЖАЛБАТА И ОПИШЕТЕ КАК Е СТАНАЛА КРАЖБАТА КАТО ИСКАТЕ И ВХОДЯЩ НОМЕР .
Глоба се налага при загуба, повреда или унищожаване на лична карта, но не и при кражба .
При загуба/кражба на документи имате 3 дневен срок да докладвате за това . Ако не го направите в този срок има глоби . Хубаво е веднага след кражбата да отидете до РПУ-то (тука идва големия проблем ,че в някои случаи се налага да ходите в РПУ-то което отговаря за района в който е станало а в други в района в който живеете ) и да докладвате за кражбата/загубата . Изкарайте си някакъв документ на който да фигурира дата и час на вашето посещение за да може при евентуална злоупотреба с картата ви да имате доказателство ,че сте я обявили за липсваща . Добре е веднага да блокирате картата . Дори с неразбиваем ПИН код , картата ви може да бъде източена през интернет . Ако са ви откраднали мобилен телефон с карта на сметка е добре да се обадите веднага на оператора да спре картата за да не получите като бонус в края на месеца и сметка за телефон колкото ви е кредитния лимит на картата .
Чл. 81. (1) Наказва се с глоба от 20 до 150 лв. български гражданин, който:
3. загуби, повреди или унищожи български документ за самоличност;

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2000 г.) При подмяна на лична карта към заявлението се прилагат:
1. при загубване, кражба или унищожаване - удостоверение от Министерството на вътрешните работи; (служебната бележка)
---------
И освен че не се налага глоба при кражба на лична карта, издаването на нова карта е освободено и от заплащане на такси:

ТАРИФА № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси

Чл. 43. Лицата, които не могат да представят стария си документ за самоличност поради това, че е насилствено отнет, повреден или унищожен по независещи от притежателя му причини, като стихийни бедствия, аварии, катастрофи, грабежи и оказване на неотложна медицинска помощ, се освобождават от заплащане на такси. Тези причини се установяват с документи, издадени от компетентните органи. Когато такива документи не бъдат представени, се събират такси съответно по чл. 32, 35, 39 и 42.