Нужни документи за граждански брак (и цени за гр.Пловдив)

Психо диспансер - 12 лв. за 2 удостоверения и около 30 мин. чакане (в зависимост от опашката можете да минете и за 10 мин, може и да чакате няколко часа. Най добре кажете на докторката, като излезе, че сте за свидетелство за сключване на брак.
След това със същото удостоверение отивате в някоя клиника и си правете кръвни изследване Васерман (за сифилис и други предавани по полов път болести). Ако сте здравно осигурени цената в Пловдив е 6 лв. (към момента на писане на статията). След като са готови кръвните изследвания (отнема около 1 час), отивате с бележката която ви дават при личния лекар. Той ви бие няколко печата и ви взима такса от 10 лв..
Общо до момента 28 лв.

Дарение на имот и претенции от наследници

Дарение на имот и претенции от наследници.

Наскоро ми се случи нещо, което е често срещано в България и много хора не знаят за него и не го разбират. Реших да споделя това с вас, за да не се набутвате с пари, нерви и много разправии в един бъдещ момент.

На 7 септември се женя и като подарък, майка ми реши да ми подари апартамента в който живее в момента. Доста хубав подарък като цяло, но следва "документалната част" на подаръка, който не беше до измислен (всичко се прави за няколко дена и ако знаех щях да се посъветвам с адвокат кое как и защо).
Апартамента е на името на майка ми (разведени са с баща ми и целия апартамент е само неин) и е изцяло нейна собственост. Подаръка решава да го направи с Дарение към мен с записано пожизнено право на ползването му (за незнаещите това и дава правото да живее безвъзмездно в апартамента, без да плаща наем на мен, аз съм реални собственик и в община и т.н., НО тя плаща данъци за него и другите неща свързани с плащанията).  До тук нищо нередно и е добре да се запише пожизненото право на ползване, защото има много случаи на деца гонещи родителите си от апартамента, за да живеят сами в него (определено не бих изгонил собствената си майка от апартамента и) и по този начин родителите остават без жилище. Дарението се изповядва пред нотариус (след подготовка на всичките документи и оценка на жилището) за което се заплатихме 770 лв. за услугата. След подписване от моя страна на дарението, разбрах от приятелката ми (бъдещата жена), че баща и е имал проблем с неговия брат при подялба на имоти и направено дарени от страна на баба и към баща и. Бе викам си, не сме платили малка сума (770 лв. за два подписа пред нотариус да сложим не са никак малко пари) и не може да има нещо нередно. Да ама не и според законодателството в България. По закон всяко едно завещание и дарение се оборва и пада много лесно в съда, ако са ощетени всички живи наследници на човека направи завещанието или дарението. Какво ще рече това ли? Ами апартамента в момента е дарен на мен и за община и т.н., аз съм собственик, но майка ми е пожизнено живуща в този апартамент (да е жива и здрава). След нейната смърт, тази хартийка за 770 лв. става само за избърсване на дупето (бе и за това не става, че не е ЕМЕКА). След смъртта на дарителя, тъй като не оставят други имоти, аз и сестра ми имаме равни права над този апартамент като единствени наследници на имота. Това, че апартамента е дарен изцяло на мен, според Българското законодателство никой не го интересува.

"3. Запазена част и разполагаема част
Чл. 28. (1) Когато наследодателят остави низходящи, родители или съпруг, той не може със завещателни разпореждания или чрез дарение да накърнява онова, което съставлява тяхна запазена част от наследството.

(2) Частта от наследството вън от запазената част е разполагаемата част на наследодателя.

Чл. 29. (1) Запазената част на низходящи (включително и осиновените), когато наследодателят не е оставил съпруг, е: при едно дете или низходящи от него - 1/2, а при две и повече деца или низходящи от тях - 2/3 от имуществото на наследодателя.
(2) Запазената част на родителите или само на преживелия от тях е 1/3.
(3) Запазената част на съпруга е 1/2, когато наследява сам, и 1/3, когато наследодателят е оставил и родители. Когато наследодателят е оставил низходящи и съпруг, запазената част на съпруга е равна на запазената част на всяко дете. В тия случаи разполагаемата част при едно дете е равна на 1/3, при две деца е равна на 1/4, а при три и повече деца е равна на 1/6 от наследството.

4. Възстановяване на запазената част
Чл. 30. (1) Наследник с право на запазена част, който не може да получи пълния размер на тази част поради завещания или дарения, може да иска намалението им до размера, необходим за допълване на неговата запазена част, след като прихване направените в негова полза завети и дарения с изключение на обичайните дарове.
(2) Когато наследникът, чиято запазена част е накърнена, упражнява това право спрямо лица, които не са наследници по закон, необходимо е той да е приел наследството по опис.
Чл. 31. За да се определи разполагаемата част, както и размерът на запазената част на наследника, образува се една маса от всички имоти, които са принадлежали на наследодателя в момента на смъртта му, като се извадят задълженията и увеличението на наследството по чл. 12, ал. 2. След това се прибавят към нея даренията с изключение на обичайните такива според тяхното положение по време на подаряването и според стойността им по време на откриването на наследството за недвижимите имоти и по време на подаряване - за движимите.
Чл. 32. Завещателните разпореждания се намаляват съразмерно, без да се прави разлика между наследници и заветници, освен ако завещателят е разпоредил другояче.
Чл. 33. Даренията се намаляват само след като се изчерпят завещаните имущества, и то като се почне от последните дарения и се върви последователно към предшествуващите."
Казано на прост език, с един иск към съда, 99.9% отпада Дарението заради законите за  наследство. Единствено, ако дарителя има достатъчно имоти (няколко апартамента, къща или земи), ако може да се раздели на всички наследници с еднаква стойност, тогава не се закача дарението (казано иначе, ако искате да задържите вашето дарение, имот със същата стойност трябва да се предостави на другите наследници).

До тук да кажем, че вината е била наша (Нотариуса си прибира парите и не го интересува, че хартийката за дарение е само хартийка и не става за реален документ за собственост след смъртта на дарителя) и не сме ходили на адвокат (аз разбрах в последния момент при подписването за подаръка). Следва следващия проблем. Сега собственик на апартамента (водя се "гол собственик" каквото и да е това) се водя само АЗ. Майка ми не може да продаде, дари или да прави каквото и да е било с апартамента. Причината за това е въпросното дарение, което за да се премахне, трябва да се ходи на съд и става дълга и широка.

Ето ви и малко съвети от адвокат (за които си платих, макар и късно) и се надявам да не правите същите грешки и да хвърляте грешни пари на вятъра.

Забравих да спомена, че и Завещанието според Българското законодателство е просто лист хартия, когато има живи наследници (които с един иск в съда, веднага си взимат полагащата им се част от имотите на родителите и завещанието става лист хартия пак...).

Реално не трябва да давате пари на нотариус, защото по наследство ще си получите полагащата ви се част и без дарения и завещания (освен ако родителя не продаде имота докато е жив, при което вече няма да си получите полагащите ви се имоти).

- Какви са рисковете, свързани с прехвърлянето на имоти от родители на деца чрез дарения и завещания?
- Рискът е, че всяко едно дарение или завещание може да бъде оспорвано в съда за възстановяване на т. нар. „запазена част”. Това е запазената от закона част за хората, които имат родствена връзка – деца, родители, съпруг. Когато родителите дарят свой имот само на едно от децата си, след смъртта им другите наследници могат по съдебен ред да намалят дарението до размера на тяхната запазена част.
- Какви други рискове крият такива дарения?
Когато обаче родител се опита да развали дарението, това е много трудно. Може да стане само и единствено по съдебен път. Тъй като дарението е безвъзмездно, дарителят не би трябвало да очаква нищо, а дареният не би трябвало да дължи също нищо, дарението е много трудно да бъде развалено. В чл. 227 от Закона за задълженията и договорите е записано какви са условията, при които може да стане това. Родителят трябва да докаже, че има нужда от издръжка, да докаже, че му е отказана такава, да докаже, че детето има възможност да дава издръжка.    
- Има ли такава практика?
- Разбира се, дарения се развалят. Първо, иска се много кураж от страна на родителя да съди собственото си дете, изисква време и средства. Не са за пренебрегване и изискванията на самия закон, доста е трудно да се докаже липсата на грижи например. 

За какво е "полезно" дарението. При сключен брак на две лица и ако родителя на едното от лицата реши да остави апартамент или друг имот на лицето, с помощта на дарението, имота ще стане само собственост на лицето и няма да се дели при евентуален развод (ако е сключена продажба на имот, то имота се разделя между двамата съпруга).

П.С. Винаги се консултирайте с адвокат за тези работи. За 50-100 лв. хонорар ще избегнете бъдещи проблеми и много по големи разходи.

Плащаш здравни, нямаш право да ползваш здравеопазване, ако не си минал периодичен преглед !!!!

Плащаш здравни, нямаш право да ползваш здравеопазване, ако не си минал периодичен преглед !!!!

Най страшните места на света.

Чернобил / Chernobyl
Всички знаят за трагедията случила се в Чернобил. След тази атомна катастрофа, се е наложило незабавна евакуация на града и околните селища около АЕЦ-а. 


Представете си в какво се превръща град евакуиран без да ви позволят да си вземете вещи или други неща.

Изоставени автомобил, бронетранспортьори и хеликоптери. Радиацията която ги е облъчила е толкова голяма, че почистването е по скъпо отколкото самата цената на самата техника.

В момента е позволена обиколката (даже има екстремен туризъм и организирани групи обикалят в част от града до Чернобил), но въпреки това, всеки турист е оборудван с гайгеров брояч който да отчита нивото на радиацията.
 Постепенно природата взима града обратно и след няколко години може и да не остане следа от някогашния град

Млад Меринджей хитове

Господин Млад Меринджей
Развръзката на младия Меринджей и известността в САЩ
Можете ли да закупите 7 игри за 7 лв. ?

7 EA игри включително Battlefield 3, Sims 3, Dead Space 3 и Mirror’s Edge за 7 лева

The Humble Bundle публикуваха поредния си пакет игри, печалбата от който отива за благотворителност. Този път пакетът носи името The Humble Origin Bundle и включва 7 игри за платформата на Electronic Arts, Origin, като всички игри се разпространяват от EA. Humble Bundle предоставят възможност всеки да заплати каквато пожелае сума и в замяна получава игрите. Всеки може да избере за коя благотворителна организация да отидат парите –  Human Rights Campaign, Watsi, San Francisco AIDS Foundation, American Cancer Society и American Red Cross. Ако заплатите минимум $1 долар получавате Dead Space, Burnout Paradise: The Ultimate Box, Crysis 2 Maximum Edition, Mirror’s Edge, Dead Space 3, Medal of Honor, а ако заплатите $4.74 долара (~7 лева) или повече получавате Battlefield 3 и The Sims 3 + Starter Pack. Всички игри идват с код за Origin, а някои и за Steam и можете да се възползвате от истински multiplayer. За момента са продадени 672480 пакета на стойност $3,187,043.70 долара, а на разхоложение имате още 13 дни да решите искате ли The Humble Origin Bundle или не. Заплащането става чрез дебитна/кредитна карта като се поддържат PayPal, Google Wallet и Amazon Payments.

Източник :

 

Cash Credit и платените публикации в големи новинарски сайтове

Преди време съм писал за бързите кредити и дали наистина са "удобни" за ползване. Реално бързия кредит е винаги с ОГРОМНА лихва за СКРОМНО МАЛЪК ПЕРИОД и ако не може и да го ВЪРНЕТЕ НАВРЕМЕ, НАКАЗАТЕЛНИТЕ ЛИХВИ СА ОГРОМНИ .
Дотук нищо ново, но ми направи впечатление този текст:
Така например, ако на клиент му трябват 100 лева за един месец и изтегли своя кредит от Кеш Кредит, ще върне в края на месеца 114 лв..
Това за бърз кредит е нереално ниска лихва и за това реших да отворя сайта на Cash Credit.
При кандидатсване за 100лв. за 1 месец, не връщаме 114 лв. в края на месеца, а връщаме 130 лв.
Това е некоректна реклама и КЗП трябва да се намеси, защото някой ще прочете платената статия и няма да догледа, че това какво пише и какво ще върне реално са две много различни суми.

Иначе ето един приятен кредит в размер на 1000лв. за 12 месеца:
12 месеца по 184 лева са 2208 лв. или след 12 месеца връщате сумата с 1208 лв. отгоре.....

П.С. Ползвал съм кредитни компании за покупки на техника (Уникредит) много пъти и разполагам с кредитна карта (ЦКБ) и паричен кредит (ЦКБ и Уникредит). Бърз кредит НИКОГА не бих ползвал при тези условия които предлагат.

За кредит в размер на 3500 лв. от ЦКБ с срок на изплащане 60 месеца (5 години), плащам по 78 лв. на месец, което прави като крайна сума 4680 лв. да върна. 1168 лв. връщам отгоре, НО кредита е за 5 години и това е нормална лихва (за БГ стандарта в чужбина е наполовина).

Октай Енимехмедов ще бъде съден за ОПИТ ЗА УБИЙСТВО на Ахмед Доган ?!?!?!?


Тази сутрин Софийският градски съд не даде ход на делото срещу обвинения в умишлен опит за убийство на Доган - Октай.
Ако бъде признат за виновен Енимехмедов може да получи присъда от 15 до 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна.
Анализът на всички доказателства, събрани по делото, сочи, че е извършен опит за убийство, а не закана.
На 9 юли Софийска градска прокуратура и внесе в Софийски градски съд и обвинителния акт.
Искам да видя как се убива човек с газов пистолет (освен ако не го удряш докато не го убиеш с пистолета)!!! Лично аз съм се прострелвал с 9 мм пистолет от 70 см. разстояние (докато го почиствам) и освен рани от барута (като малки пъпки), друго нараняване не съм имал (и няколко минути ушите ми кънтяха на глухо). При опита за покушение е използван малък газов пистолет с 8мм патрони. С това освен да ти кънти ухото няколко минути УБИЙСТВО НЕ МОЖЕ ДА СЕ ИЗВЪРШИ.

Междувременно вече седем месеца разследващите органи не могат да установят кои делегати от конференцията на ДПС, нанесоха тежък побой над Октай. Досъдебното производство продължава да е срещу неизвестен извършител, въпреки че част от имената на биячите излязоха в някои медии, наблюдаващият прокурор е поискал от МВР да извърши официална идентификация на лицата. Запознати твърдят, че забавянето на разследването идва от МВР, което все още не е установило всички замесени в побоя делегати.

Как не могат да установят кои са, като има поне няколко камери и записи на които се вижда кои удрят падналия "нападател"

Копие на MMC BOOT карта !!!

Днес ми се наложи да копирам MMC BOOT карта с Debian, на друга MMC карта. Веднага ми дойдоха на ум двете програми за възстановяване и правене на IMG на дискове Norton Ghost и Acronis. Тъй като под ръка имах флашка с Acronis, веднага пробвах да боотна от нея и да направя копирането. Всичко хубаво, но Acronis-а не разпознава MMC картата като харддиск и не излиза при опцията за правене на IMG. Веднага се насочих към Norton Ghost, но и там ударих на камък. За разлика от Acornis-а, Norton Ghost разпознава MMC картата като устройство, НО по неизвестни причини не прави копие на цялата карта, а само BOOT Partition-а на картата и самия Debian не го копира. След дълго обмисляне какво може да се направи, стигнах и до решението, а именно HDD RAW COPY. Програмата е безплатна и дори има портативна версия, която няма нужда от инсталация и тръгва директно след свалянето.

Тъй като нямам 2 слота за карта на лаптопа, първо се наложи да се направи IMG файл, който да запаметите на харддиска и след като сложите новата MMC карта, да възстановите IMG файла който сте направили върху нея.

С помощта на програмата копирах 4 GB MMC карта на 16 GB MMC и след тест, всичко беше наред и картата BOOT-ваше без проблем ОС-то.