Отговорът на Въпроса за Живота, Вселената и Всичко останало

Отговорът на Въпроса за ЖивотаВселената и Всичко останало НЕ Е 42.

Днес имах огромно прозрение относно това какъв е отговора и стигнах до заключението, че отговора не е 42 (въпреки, че всички отговорят това), а е 9

Защо 9 ще попитат много хора. Ето до какво заключение стигнах АЗ:

9 месеца за да се роди дете.
В математиката 9 е много специално число (особено в геометрията).
90 градуса = 9+0=9
180 градуса = 1+8+0=9
360 градуса = 3+6+0=9

Алгебра
2 × 9 = 18 (1 + 8 = 9)
3 × 9 = 27 (2 + 7 = 9)
9 × 9 = 81 (8 + 1 = 9)
121 × 9 = 1089 (1 + 0 + 8 + 9 = 18; 1 + 8 = 9)
234 × 9 = 2106 (2 + 1 + 0 + 6 = 9)
578329 × 9 = 5204961 (5 + 2 + 0 + 4 + 9 + 6 + 1 = 27; 2 + 7 = 9)

482729235601 × 9 = 4344563120409 (4 + 3 + 4 + 4 + 5 + 6 + 3 + 1 + 2 + 0 + 4 + 0 + 9 = 45; 4 + 5 = 9)

12345679 x 9 = 111111111
12345679 x 18 = 222222222

12345679 x 81 = 999999999

Умножението на което и да е число по 9 прави сбор = 9
1х9=9
2х9=18 = 1+8 = 9
3х9=27 = 2+7 = 9

и т.н.